تبلیغات2مسیر درمان
آزمایشگاه شفا علی متالهی اردکانی
نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 888-ع آ
توضیحات انجام انواع آزمایشات پزشکی با دستگاههای مجهز و کادر مجرب
36276095- 035
یزد یزد یزد - چهارراه بعثت - خیابان انقلاب کوچه شماره 9 (میلاد) - آزمایشگاه شفا
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید