نام پزشک افسانه قاسمی فیروزآّبادی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 59894
میانگین امتیاز
بیوگرافی رادیولوژی
0357253555
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، کوچه مجاهد ، ساختمان پزشکی رازی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید