اپتومتریست ملیحه فتحی

نوع کار
مدرک تحصیلی اپتومتریست اپتومتریست
نظام پزشکی 1031_ب
توضیحات اپتومتریست _ بینایی سنجی _ تشخیص مشکلات بینایی_تجویز و فروش انواع عینک
09151175043
یزد ابرکوه یزد _ابرکوه _ خیابان شهید صدوقی
https://goo.gl/maps/VNTFzhmNyuyb7Jjo7
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید