تبلیغات2مسیر درمان
اپتو متریست نجمه السادات پور نجفی
نوع کار اپتومتریست
مدرک تحصیلی اپتومتریست اپتومتریست
نظام پزشکی ب_1913
توضیحات اپتومتریست _ تشخیص و درمان عیوب چشمی _ تجویز و فروش عینک
09132599705
یزد ابرکوه ابرکوه _میدان امام حسین ع _ مرکز بینایی سنجی چشم شیشه ای
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید