تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک تهمینه دهقان
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک عمومی
نظام پزشکی 153524
میانگین امتیاز
بیوگرافی پزشک عمومی
03538380061
یزد, یزد, بلوار دشتی ، درمانگاه بهبود
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید