حامد حیدرزاده

نوع کار داروخانه
مدرک تحصیلی داروساز داروساز
نظام پزشکی 18123
توضیحات داروساز
03536305753
یزد یزد میدان خاتمی ، خیابان خرمشهر ، سه راه حسن آباد
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید