حسن بقائی

نوع کار داروخانه
مدرک تحصیلی داروساز داروساز
نظام پزشکی 948
توضیحات عرضه کننده انواع دارو های پزشکی
03536242370
یزد یزد بلوار مدرس ، بعد از میدان نماز ، دارو خانه دکتر بقائی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید