نام پزشک حسن نصیری طوسی
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 28554
میانگین امتیاز
بیوگرافی درمان دستگاه های ادراری و ...
03536240061-65
یزد, یزد, خیابان کاشانی ، کلینیک بیمارستان دکتر محبیان
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید