نام پزشک حسین صبا
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 11358
میانگین امتیاز
بیوگرافی روان پزشک
03536260116
یزد, یزد, خیابان امام ، کوچه برخوردار ، بن بست 6
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید