نام پزشک دکتر حمید توکل پور صالح
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 120709
میانگین امتیاز
بیوگرافی درمان بیماریهای گوش حلق و بینی
09173173995
یزد, یزد, یزد
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید