نام پزشک حمید حیدرزاده
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک عمومی
نظام پزشکی 131022
میانگین امتیاز
بیوگرافی پزشک عمومی
09131520126
یزد, یزد, مرکز پزشکی هرات
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید