درباره ما

چرا مسیر درمان؟

در جامعه امروز اگر چه مقوله بهداشت و درمان ، مانند علوم دیگر در حال پیشرفت است و باعث ارتقاء زندگی بشر شده است اما در ارائه خدمات به موقع و مطمئن ، هنوزهم مشکلاتی بر سر راه بیماران و نیازمندان در این عرصه وجود دارد.
هدف پزشکان و تمام کسانی که به هر طریق با بهداشت و درمان سرو کار دارند ، از ابتدا خدمت رسانی به همنوعان و در مراحل بعدی کسب در آمد می باشد. باتوجه به گستردگی و تنوع و تعدد بیماریها و مشکلات از یک طرف و مشغله مردم و پزشکان از سوی دیگر ، باید جایگاهی شایسته و مطمئن برای دیده شدن پزشکان و خادمان عرصه بهداشت وجود داشته باشد . درهمین راستا یک گروه با سلیقه و ایدۀ نو برای اولین بار ، سایت مسیر درمان را با تلاش و زحمات بسیار ، راه اندازی نمودند تا تخصص و خدمات پزشکان و کلیه فعالان عرصه درمان را در دسترس عموم قرار دهند. در اینجا پزشکان و مراکز بهداشت و درمان معرفی میگردند تا علاوه بر اینکه در تاریخ پزشکی و بهداشت و درمان کشور ، ماندگار می شوند ، مردم و مراکز درمانی و بیمارستانهای داخل و خارج از کشور و مراکز توریسم درمانی و همکارانی که به تخصص و خدمات نیاز دارند ، بتوانند در مدت چند دقیقه آنها را پیدا کنند و بیماران بتوانند با اطمینان کامل وسریعترین زمان از خدمت رسانی و ارائه تخصصهای لازم بهره مند شوند .
آوازه خود را جهانی کنید