نام پزشک دکتر عباس قیومی
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی پزشک عمومی
نظام پزشکی 47224
میانگین امتیاز
بیوگرافی پزشک عمومی
09131523351
یزد, ابرکوه, ابرکوه _خیابان شهیدصدوقی _جنب بانک ملی مرکزی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید