دکتر احمد مفخمی مهرآبادی

نوع کار مرکز ترک اعتیاد
مدرک تحصیلی پزشک مرکز ترک اعتیاد
نظام پزشکی 87943
توضیحات درمان و کمک به ترک اعتیاد مبتلایان به مصرف مواد مخدر
09132599311
یزد ابرکوه خیابان سرو _ مرکز ترک اعتیاد تولد _ دکتر احمد مفخمی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید