نام پزشک دکتر الهه جعفری آبشوری
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 130102
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص اطفال _تشخیص و درمان بیماریهای اطفال
03532824001
یزد, ابرکوه, ابرکوه _ کلینیک تخصصی بیمارستان خاتمالانبیاء
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید