نام پزشک دکتر عابد عربشاهی پاریزی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 138310
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص در تشخیص بیماریها و جراحی عمومی
09133546799
یزد, ابرکوه, ابرکوه _ کلینیک تخصصی بیمارستان خاتمالانبیاء
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید