نام پزشک رضا گل شن تفتی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 26768
میانگین امتیاز
بیوگرافی ریه - آسم - الرژی
03536223613
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، بن بست 17
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید