تبلیغات2مسیر درمان
سمیرا صادقی
نوع کار اپتومتریست
مدرک تحصیلی اپتومتریست اپتومتریست
نظام پزشکی 1193
توضیحات اپتومتریست _ تشخیص و درمان عیوب چشمی
09132528141
یزد یزد یزد
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید