نام پزشک سید محمد میر غنی زاده بافقی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 24932
میانگین امتیاز
بیوگرافی جراحی عمومی
03537252977
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، بن بست نظری
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید