تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک صدیقه حاجی هاشمی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 0
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص قلب
03536238963
یزد, یزد, خیابان کاشانی ، کوچه شهاب ، ساختمان پزشکان ایران
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید