تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک عباس غیرتمند
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 72073
میانگین امتیاز
بیوگرافی پرشک اطفال
03538222000
یزد, یزد, بیمارستان شهدای کارگر
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید