نام پزشک عباس غیرتمند
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 72073
میانگین امتیاز
بیوگرافی پرشک اطفال
03538222000
یزد, یزد, بیمارستان شهدای کارگر
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید