نام پزشک علی رضا احمدی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 26697
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص جراحی عمومی
03536266473
یزد, یزد, کوچه مسجد برخوردار ، روبه روی دارو خانه دکتر دارا
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید