تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک علی محمد خیر اندیش
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 25199
میانگین امتیاز
بیوگرافی اورولوژیست
03536224075
یزد, یزد, میدان مهدیه ، بن بست نخل
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید