علی نزری

نوع کار داروخانه
مدرک تحصیلی داروساز داروساز
نظام پزشکی 22388
توضیحات دارو خانه
03537236062
یزد یزد بلوار طالقانی ، روبه روی درمانگاه خاتم النبیا،کوچه گلچین ، دارو خانه دکتر دانش کاظمی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید