تبلیغات2مسیر درمان
فاطمه سر رشته دار یزدی
نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی پاتولوژی
نظام پزشکی 0
توضیحات بررسی انواع بیماری ها
03536293666
یزد یزد بلوارشهید منتظر قائم ، کوچه امیر ، آزمایشگاه نور
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید