تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک فرشید فروز نیا
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 60188
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص اطفال
03537262545
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، کوچه جنب آزمایشگاه مرکزی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید