مجید دره شیری

نوع کار کالای پزشکی
مدرک تحصیلی کالای پزشکی لوازم پزشکی
نظام پزشکی 0142020790
توضیحات فروش انواع تجهیزات پزشکی
03537252647
یزد یزد بلوار طالقانی ، مجتمع پزشکان رازی ، تجهیزات پزشکی سجاد
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید