نام پزشک مجید رفیعی
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 108020
میانگین امتیاز
بیوگرافی رادیو لوژی
03537262115
یزد, یزد, میدان آزادی ، ابتدای بلوارطالقانی ، اول کوچه
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید