مجید رفیعی

نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی رادیولوژی
نظام پزشکی 108020
توضیحات رادیو لوژی
03537262115
یزد یزد میدان آزادی ، ابتدای بلوارطالقانی ، اول کوچه
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید