محمد آقا آیت اللهی

نوع کار داروخانه
مدرک تحصیلی پزشک متخصص داروساز
نظام پزشکی 94200
توضیحات داروساز
03537255037
یزد یزد بلوار طالقانی ، جنب درمانگاه خاتم النبیا ، کوچه گلچین ، پلاک 23
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید