نام پزشک محمد جواد آریا
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 44842
میانگین امتیاز
بیوگرافی پاتولوژی
03537258850-2
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، اول کوچه بیستم ، آزمایشگاه سینا
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید