تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک محمد جواد حیاتی زاده
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی دندانپزشکی
نظام پزشکی 164951
میانگین امتیاز
بیوگرافی دندان پزشک
03536264959
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، کوچه 11، ساختمان 333
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید