تبلیغات2مسیر درمان
نام پزشک محمد حسن بمانیان
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک فوق تخصص
نظام پزشکی 40813
میانگین امتیاز
بیوگرافی فوق تخصص الرژی و ایموتولوژی بالینی
03537262660
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، کوچه مجاهد ، ساختمان پزشکی رازی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید