نام پزشک محمد حسین جعفری
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک متخصص
نظام پزشکی 35098
میانگین امتیاز
بیوگرافی متخصص ارتوپدی
03536262196
یزد, یزد, چهار راه مهدیه ، جنب دارو خانه دکتر امام زاده
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید