محمد حسین قاصدی

نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 87500
توضیحات آزمایشگاه
03536272090-98
یزد یزد بلوار طالقانی ، بن بست کریمی ، آزمایشگاه پارس
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید