نام پزشک محمد حسین قاصدی
نوع کار دندان پزشک
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 87500
میانگین امتیاز
بیوگرافی آزمایشگاه
03536272090-98
یزد, یزد, بلوار طالقانی ، بن بست کریمی ، آزمایشگاه پارس
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید