تبلیغات2مسیر درمان
محمد حسین قاصدی
نوع کار آزمایشگاه
مدرک تحصیلی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی
نظام پزشکی 87509
توضیحات آزمایشگاه
03536271001
یزد یزد صفائیه، بلوار دانش ، خیابان تندگویان
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید