محمد رضا معصومی

نوع کار کالای پزشکی
مدرک تحصیلی کالای پزشکی لوازم پزشکی
نظام پزشکی 015620
توضیحات انواع کالاهای پزشکی
03537254747
یزد یزد بلوار طالفانی ، جنب بانک صادرات ، مجتمع تجاری گلستان ، طبقه هم کف ، واحد 237
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید