نام پزشک پریچهر کفائی
نوع کار پزشک
مدرک تحصیلی پزشک
نظام پزشکی 34446
میانگین امتیاز
بیوگرافی دکتر پوست و مو
03537260070
یزد, یزد, صفائیه ، میدان اطلسی ، ساختمان پزشکان اطلسی
برای ارسال نظر ابتدا وارد شوید