مسیر درمان- دسترسی آسان به پزشکان و مراکز درمان
آنچه باید درباره فشار خون بدانیم
آنچه باید درباره فشار خون بدانیم

اطلاعاتی که باید درباره فشار خون بدانیم

در این مطلب آنچه باید درباره فشار خون بدانیم آشنا می شوم.

فشار خون بالا یکی از شایع ترین مشکلاتی است که گریبانگیر جامعه امروزی است . زندگی کم تحرک ، تغییر در رژینم غذایی ، استرس های زندگی ، مصرف سیگار ، بالا رفتن میانگین سن و…. ارعللی هستند که شیوع این بیماری را افزایش داده اند . ماهیت مزمن این بیماری باعث میشود که فرد مبتلا  سالها با آن دست به گریبان باشد و گاه دراثر عوارض آن ناتوان گردد.

فشار خون چیست ؟

فشار خون نیرویی است که قلب شما بر خون موجود در رگ هایتان برای به حرکت درآوردن آن در درون دستگاه گردش خون وارد میکند.

هنگامی که قلب می تپد( یعنی همان زمانی که یک قسمت ازقلب شما به نام بطن چپ منقبض میگردد) ، خون حاوی اکسیژن به درون سرخرگ ها رانده میشود.

وقتی که خون درون رگ های شما به گردش در می آید با فشار آوردن به دیواره رگ های خونی منجر به کشیده شدن جدار عروق و به دنبال آن انقباض  آن گردید و این انقباض نیروی لازم را جهت ادامه ، حفظ و تداوم جریان خون ایجاد می کند. اگر رگ های خونی فرد تنگ ویا سخت شده باشند ، دربرابر جریان خون مقاومت بیش تری نشان می دهند و بدین ترتیب موجب بالا رفتن فشار خون می گردند.

زمانی که میزان فشار خون با اعداد نشان داده شود ، می توان برای فرد فابل فهم باشد . هنگامی که بطن چپ منقبض میشود ،خون، پرفشار ترین فشار را بر روی دیواره رگ ها وارد می آورد که  این حالت را فشار سیستولیک می نامند . بعد از انقباض ، زمانی که قلب درحالت استراحت به سر می برد ، فشار خون بدن در پایین ترین سطح خود میباشد واین فشار زمان استراحت قلب ( فشار درون سرخ رگ ها قبل از ضربان یعدی ) رافشار سیستولیک می نامند.

بنابراین فشار خون توسط دو عدد خوانده میشود . به عنوان مثال فشار خون 120 میلی متر جیوه برروی 80 میلی متر جیوه و یا 150 میلی متر جیوه بر روی 95 میلی متر جیوه ، عدد اول نشانگر فشار سیستولیک و عدد دوم نشانگر فشار دیاستولیک می باشد و تفاوت میان این دو عدد را (فشار نبض ) گویند.

آنچه باید درباره فشاار خون طبیعی بدانیم

وضعیت طبیعی همواره دربدن انسان وضعیتی نسبی است ،یعنی عملکرد بدن در شرایط مختلف ممکن است با وضعیت های متفاوت ، طبیعی قلمداد شود.به عبارت دیگر عملکرد بدن هیچ وضعیت مطلق و ثابت دائمی وجود ندارد.

طبق تحقیقات  به عمل آمده ، فشار خون سیستولیک 120 میلی متر جیوه و فشار خون دیاستولیک 60-90 میلی متر جیوه طبیعی است ولیکن بندرت پیش می آید که فشار خون افراد دقیقا 120 بر80 باشد و اگر هم فرد چنین فشارخونی داشته باشد موقتی بوده و در تمام مدت فشار خون وی 120 بر 80 ثابت باقی نمی ماند .

فشار خون 120بر80 یک حد متوسط از طیف گسترده فشار خون بوده و فعالیت های مختلف و احساسات گوناگون موجب می گردد که فشار خون فرد در زمان های متفاوت از روز دچار نوسان گردد.

ممنون که با مطلب آنچه باید درباره فشار خون بدانیم با ما همراه بودیید

برچسب ها: