مسیر درمان- دسترسی آسان به پزشکان و مراکز درمان
پزشکان عزیز ما ارزش شما را می دانیم این کلیپ زیبا را ببینید

ایثار پزشکان و پرستاران در مسیر درمان و مبارزه با کوچکترین غول جهان “کرونا”