مسیر درمان- دسترسی آسان به پزشکان و مراکز درمان
روزتان مبارک

در این روز های کرونایی که همه میخواهند از افرادی که مبتلا به این بیماری دچار هستند دوری کنند تا به این بیماری دچار نشوند افرادی هم دارند با این بیماران زندگی می کنند تا سلامتی را به آن ها بازگردانند .

آن ها بدون چشم داشتی به بیماران کمک میکنند تا بهبودی خود را به دست آورند و به جمع خانواده خود بازگردند ، در صورتی که خود آن ها چند هفته یا چند ماه است که خانواده خود را ندیده اند .

تنها کمکی که ما در این اوضاع میتوانیم انجام دهیم ماسک زدن است که شاید بتوانیم ذره  از این فداکاری ها را جبران کنیم .

روز پزشک را به تمام از خود گذشتگان تبریک می گوییم