مسیر درمان- دسترسی آسان به پزشکان و مراکز درمان
مهم ترین راه های مبارزه با کرونا
مهم ترین راه های مبارزه با کرونا

مهم ترین راهکارهای مبارزه با کرونا

در این مطلب مهم ترین راه های مبارزه با کرونا رابا هم مرور میکنیم.اطلاعات موجود ازبیماری کرونا حاکی از آن است که در این بیماری به دو صورت امکان انتقال وجود دارد:

1-از طریق قطرات تنفسی :

قطرات تنفسی وفتی به وجود می آید که فرد عطسه یا سرفه کنند . اگر فردی مبتلا به کووید – 19 باشد و سرفه کند افرادی که تا یک متری فرد میتلا باشند امکان ابتلا به این بیماری را خواهند داشت.

از طرفی ، این قطرات میتوانند تا فاصله یک متری فردی که عطسه کرد است نشسته، و محیط را الوده کنند .

2- ار طریق تماس اجزای بدن به دهان فرد:

اگر شما با فردی که ناقل به بیماری باشد تماس داشته باشید و پس از ترک فرد دست ها و وسایل خود را ضد عفونی کنید .

راه های مبارزه با کرونا

1-تاثیر ماسک درکاهش انتقال کرونا

برای حفاظت کردن راه های تنفسی خود از ویروس های که با سرفه کردن ، عطسه کردن افراد ناقل به بیماری کووید مبتلا هستند حفاظت کرد.شما میتوانید از ماسک های جراحی و N95 استفاده کنید .

 

2- شستن دست و صورت

برای شستن دست ها باید آن ها را آغشته به آب وصابون کرد تمام سطح دست شامل پشت دست ، بین انگشتان و زیر ناخن  را حداقل به مدت 20 ثانیه مورد شستشو قرار داد ،سپس دست ها را آبکشی کنید و درآخر دست خود را با یک حوله یا پارچه تمیز خشک کنید .

نحوی شستن دست ها

3- فاصله گذاری اجتماعی

با افزابش تعداد مبتلایان به بیماری کرونا باید تا جای ممکن از فاصله گذاری اجتماعی استفاده کنیم تا در صورتی که فردی ناقل این بیماری بود به ما منتقل نکند. فاصله گذاری اجتماعی یعنی فاصله خود را با افراد حداقل تا یک متر باشد تا در صورت مبتلا بودن فرد روبه رو به این بیماری از خود محافظت کنید .